Logo Kreveti Matijević

Proizvodnja

Proizvodnja kreveta od punog sušenog bukovog drveta

Proizvodnja kreveta

Proizvodni procesi prilikom proizvodnje kreveta su organizovani prema najvišim standardima uz strogo poštovanje svih procedura sa akcentom na zaštitu životne sredine.

Prijem sirovine i materijala

Gruba obrada

Dorada

Mašinsko brušenje

Ručna dorada

Farbanje

Završno lakiranje

Pakovanje